Privacy & Cookies Policy
Vebm.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.OKLees meer

Tel: 06 245 11 770

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Privacy Verklaring

Privacyverklaring Vereniging van Eigenaren Binnenstad Maastricht

 

Wij dragen zorg voor  de privacy van bezoekers van onze website en van onze leden. Hierdoor kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die u ons verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk  mogelijk te verwerken. 

Verwerkingsverantwoordelijke
Vereniging van Eigenaren Binnenstad Maastricht
p/a Sint Pietersluisweg 41
NL-6212 XV  Maastricht
info@vebm.nl

KVK-nummer: 40205683 

Privacybeleid
Wij, als Vereniging van Eigenaren Binnenstad Maastricht zijnde, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze leden. Daarom hebben wij een privacybeleid  dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die u ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk. 

Door het bezoeken van de website van Vereniging van Eigenaren Binnenstad Maastricht en door gebruik te maken van het lidmaatschap dat Vereniging van Eigenaren Binnenstad Maastricht aanbiedt, verwerken we uw gegevens overeenkomstig de voorwaarden zoals in deze privacyverklaring opgenomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op het bezoeken van de website en alle dienstverlening van Vereniging van Eigenaren Binnenstad Maastricht. 

Persoonsgegevens 
De persoonsgegevens die wij gebruiken om u te kunnen helpen zijn uw volledige (bedrijfs)naam, e-mailadres, telefoonnummer, NAW-gegevens, woonplaats en adresgegevens, portefeuille van vastgoed met een commerciële functie in het stadsdeel centrum van Maastricht, geboortedatum, geslacht en betalingsgegevens. 


Doeleinden en gronden van verwerking persoonsgegevens
Om u verder te helpen is het noodzakelijk om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken. Verder verzamelen wij ook gegevens van het gebruik van uw computer waardoor wij een optimale service kunnen bieden. Hieronder vermelden wij onze doeleinden.

Doeleinden en gronden:

●    Verwerken van persoonsgegevens van (potentiële) leden teneinde de ledenadministratie uit te voeren;
●    Verwerken van persoonsgegevens van (potentiële) leden teneinde de (financiële) administratie te voeren;
●    Verwerken van de persoonsgegevens van (potentiële) leden teneinde de belangen te behartigen van de eigenaren van vastgoed die aangesloten zijn bij Vereniging van Eigenaren Binnenstad Maastricht;
●    De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen;
●    Verwerken van (e-mail)adressen teneinde aan deze onze (elektronische) nieuwsbrieven te zenden.

Persoonsgegevens verstrekken aan derden in de Europees Economische Gemeenschap
Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor uw gegevens reeds verzameld zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Dit is alleen in het geval dat wij u met uw uitdrukkelijke akkoord uw gegevens doorverwijzen aan een derde. Deze derde partij kan een externe partij zijn waarmee wij samenwerken om de onze administratie of andere activiteiten aangaande de behartiging van de belangen van onze leden te verbeteren.

Bewaartermijn
Vereniging van Eigenaren Binnenstad Maastricht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens dienen te bewaren ter voldoening aan de op ons rustende wettelijke bewaarplichten. Wanneer u niet meer tot ons in een contractuele verhouding staat of wanneer uw lidmaatschap wordt beëindigd, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens
U heeft het recht tot inzage van uw persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heeft u ook het recht om je persoonsgegevens te laten wissen. Hiervoor dient u contact op te nemen met Vereniging van Eigenaren Binnenstad Maastricht, dit kan per mail via info@vebm.nl. 


Beveiliging
Om uw persoonsgegevens zorgvuldig te beheren heeft Vereniging van Eigenaren Binnenstad Maastricht beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van onze leden te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. De website wordt gehost door Websignaal. Vereniging van Eigenaren Binnenstad Maastricht heeft tevens maatregelen getroffen om haar elektronische apparatuur veilig te kunnen gebruiken. Alle apparatuur is beveiligd met toegangscodes die uitsluitend toegankelijk zijn voor de vertegenwoordigers van Vereniging van Eigenaren Binnenstad Maastricht. De ruimtes waar uw gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd. De website van VEBMl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Verder is er ook een informatieveiligheidsbeleid. Uw persoonsgegevens worden online opgeslagen bij E-boekhouden en bij de website van Vereniging van Eigenaren Binnenstad Maastricht.

Nieuwsbrief 
Aan onze leden bieden wij op regelmatige basis een nieuwsbrief aan. Hiermee informeren wij onze leden over onze diensten, de relevante actualiteiten en de te behartigen belangen van de leden. Uw e-mailadres wordt enkel toegevoegd aan onze mailinglijst met expliciete toestemming van u.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van VEBM worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VEBM gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren en de dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
VEBM maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website van VEBM te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. VEBM heeft hier geen invloed op. VEBM heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Wijziging privacyverklaring. 
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.
Maastricht, juli 2019
 

Download Privacyverklaring 

Deze website is gemaakt door  62.png