Privacy & Cookies Policy
Vebm.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.OKLees meer

Tel: 06 245 11 770

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Mededelingen

separation-header.png

Najaarsbijeenkomst

Donderdag 26 september a.s. is onze jaarlijkse najaarsbijeenkomst vanaf 15:00 uur weer bij Thiessen Wijnkoopers. Klik hier voor de uitnodiging en meld u al aan via deze link. Wij verwelkomen u graag!

Ledenvergadering

Woensdag 27 maart 2024  hebben wij de jaarlijkse ledenvergadering bij Soiron (Museum a/h Vrijthof) Vrijthof 18 in Maastricht gehouden. De notulen en de presentaties kunt u na inloggen downloaden via het tabblad 'downloads leden'. De notulen zijn ook opgenomen in onze nieuwsbrief.

BIZ Vastgoed Centrum Maastricht.

De uitslag van de stemming voor de draagvlakmeting is bekend. Helaas niet met de vereiste 2/3 meerderheid, ruim 59% van de stemmen waren vóór invoering van de BIZ. Meer dan voldoende perspectief om ons te beraden over de vervolgstappen. Zie bijgaand bericht over de uitslag. en de verantwoording over de jaarrekeningen.

Visie

In 2021 hebben wij gewerkt aan het opstellen van onze toekomstvisie, klik hier om deze online te lezen of te downloaden.

Collectieve opstalverzekering

Als lid van de VEBM kunt u deelnemen aan de collectieve opstalverzekering die wij voor onze leden hebben afgesloten bij APC Holland. Zéér gunstige polisvoorwaarden en premies. Voor velen van u is een royale besparing mogelijk. 

Contactpersoon is Noël Hundscheidt van Mosae Verzekeringen, 06-25086366, noel@mosaeverzekeringen.nl.

APC Holland - Polisvoorwaarden collectieve opstalverzekering geb-012023

APC Holland - Polisvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekering bedrijven avb-032021

APC Holland - Polisvoorwaarden milieuschadeverzekering msv-032021

Inloggen.

Door als lid in te loggen kunt u de notulen van de ledenvergaderingen en de jaarrekeningen inzien. Daarnaast krijgt u een extra tabblad "portefeuille" waarmee u alle geregistreerde gegevens van uw eigen vastgoed in het centrum kunt inzien. Daarnaast kunt u elk lid rechtstreeks mailen door op de naam in de alfabetische ledenlijst te klikken.

Downloads.

Onder downloads meer info over interessante vastgoedgerelateerde rapporten, gemeentelijke vastgoedinfo etc. Hiervoor hoeft u niet in te loggen.

Links.

Onder dit kopje vind u de links naar websites van een groot aantal organisaties die allemaal direct of indirect met vastgoed te maken hebben. Suggesties voor aanvullingen zijn altijd welkom!

doelstelling

separation-header.png

De VEBM (Vereniging van Eigenaren Binnenstad Maastricht) heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren van panden in de Maastrichtse binnenstad, waarin een commerciële functie wordt uitgeoefend.

Subdoelstellingen daarbij zijn het bevorderen van de totstandkoming van een compleet en aantrekkelijk kernwinkelapparaat en een evenwichtige regionaal-ruimtelijke detailhandelsstructuur, een veelzijdige en goed functionerende horeca, het mede scheppen van goede ruimtelijke voorwaarden, het mede zorg dragen voor c.q. het doen scheppen van een goed c.q. passend vestigingsklimaat.

Voor de eigenaren / gebruikers van commercieel vastgoed in de Maastrichtse binnenstad zijn de drie clusters van relevante aspecten van belang:

 1. Functionele aspecten
  Een zo volledig mogelijk kwantitatief en kwalitatief aanbod van (commerciële) voorzieningen op goed renderende locaties: detailhandel, horeca, openbare en bijzondere doeleinden, parkeervoorzieningen
 2. Omgevingsaspecten
  Aspecten die mede bepalen in welke mate de onderscheiden functies tot hun recht komen: inrichting en kwaliteit van de openbare ruimte, de toegankelijkheid, de veiligheid en de kwaliteit / uitstraling van wanden (straten en pleinen) en panden
 3. Overige aspecten
  communicatie en promotie

De volgorde van belangrijkheid van deze clusters is bewust bepaald en tot stand gekomen na een enquête onder de leden. Speerpunt in haar beleid is de bereikbaarheid van en het parkeren in de binnenstad van Maastricht, zonder concessies te doen aan de urgentie van de overige beleidspunten.

Werkgebied

Het werkgebied van de vereniging omvat volgens de statuten:

Het stadsdeel centrum van de gemeente Maastricht, bestaande uit de buurten Binnenstad, Jekerkwartier, Kommelkwartier, Statenkwartier en Boschstraatkwartier aan de westzijde van de Maas en de wijken St. Maartenspoort en Wyck-Ceramique aan de oostzijde hiervan.

Het gebied wordt begrensd door de Prins Bisschopsingel, Tongerseplein, Hertogsingel, Emmaplein, Statensingel, Frontensingel, Noorderbrug, Spoorlijn, Heugemerweg en Kennedybrug. Alleen de stadszijde van deze wegen valt binnen het werkgebied.

Deze website is gemaakt door  62.png