Privacy & Cookies Policy
Vebm.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.OKLees meer

Tel: 06 245 11 770

 • slide
 • slide
 • slide

Welkom bij VEBM

De VEBM (Vereniging van Eigenaren Binnenstad Maastricht) heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden, eigenaren van panden met een commerciële functie in het stadsdeel centrum van Maastricht.

Nieuws / Mededelingen

separation-header.png

Ledenvergadering 2020.

Omdat de gezondheid van onze leden en onze gasten onze prioriteit heeft hebben wij besloten om onze ledenvergadering van 23 maart a.s. op te schorten tot nader order. Hopelijk kunnen wij snel een nieuwe datum vaststellen. 

Interessante rapporten

In het ledengedeelte kunt u onder downloads actuele en interessante rapporten lezen en/of downloaden m.b.t. commercieel vastgoed en detailhandel.

 

Collectieve opstalverzekering

Als lid van de VEBM kunt u deelnemen aan de collectieve opstalverzekering welke wij voor onze leden hebben afgesloten bij HDI Global SE via de volmacht van APC Holland met AON als tussenpersoon. Zéér gunstige polisvoorwaarden en premies. Voor velen van u is een royale besparing mogelijk. 

Uw contactpersoon bij AON is Noël Hundscheidt, zijn mobiel nummer is 06-25086366, zijn mailadres noel.hundscheidt@aon.nl.

doelstelling

separation-header.png

De VEBM (Vereniging van Eigenaren Binnenstad Maastricht) heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren van panden in de Maastrichtse binnenstad, waarin een commerciële functie wordt uitgeoefend.

Subdoelstellingen daarbij zijn het bevorderen van de totstandkoming van een compleet en aantrekkelijk kernwinkelapparaat en een evenwichtige regionaal-ruimtelijke detailhandelsstructuur, een veelzijdige en goed functionerende horeca, het mede scheppen van goede ruimtelijke voorwaarden, het mede zorg dragen voor c.q. het doen scheppen van een goed c.q. passend vestigingsklimaat.

Voor de eigenaren / gebruikers van commercieel vastgoed in de Maastrichtse binnenstad zijn de drie clusters van relevante aspecten van belang:

 1. Functionele aspecten
  Een zo volledig mogelijk kwantitatief en kwalitatief aanbod van (commerciële) voorzieningen op goed renderende locaties: detailhandel, horeca, openbare en bijzondere doeleinden, parkeervoorzieningen
 2. Omgevingsaspecten
  Aspecten die mede bepalen in welke mate de onderscheiden functies tot hun recht komen: inrichting en kwaliteit van de openbare ruimte, de toegankelijkheid, de veiligheid en de kwaliteit / uitstraling van wanden (straten en pleinen) en panden
 3. Overige aspecten
  communicatie en promotie

De volgorde van belangrijkheid van deze clusters is bewust bepaald en tot stand gekomen na een enquête onder de leden. Speerpunt in haar beleid is de bereikbaarheid van en het parkeren in de binnenstad van Maastricht, zonder concessies te doen aan de urgentie van de overige beleidspunten.

Werkgebied

Het werkgebied van de vereniging omvat volgens de statuten:

Het stadsdeel centrum van de gemeente Maastricht, bestaande uit de buurten Binnenstad, Jekerkwartier, Kommelkwartier, Statenkwartier en Boschstraatkwartier aan de westzijde van de Maas en de wijken St. Maartenspoort en Wyck-Ceramique aan de oostzijde hiervan.

Het gebied wordt begrensd door de Prins Bisschopsingel, Tongerseplein, Hertogsingel, Emmaplein, Statensingel, Frontensingel, Noorderbrug, Spoorlijn, Heugemerweg en Kennedybrug. Alleen de stadszijde van deze wegen valt binnen het werkgebied.

Deze website is gemaakt door  62.png